CS flag EN flag

Zdeněk Hosman

Ve světě, jehož podoba je diktována užitečností, je sochařství neužitečné. (Tony Cragg, 2006)

help Zdeněk Hosman
Narozen: 19. 1. 1948 Nový Dvůr u Lhenic
Studium: 1969 - 1973 výtvarná výchova na katedře výtvarné výchovy. Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích.
Adresa: Zdeněk Hosman, Holubov 231, 38203 Křemže, Česká republika
E-Mail: zdehosman@centrum.cz

Autorské vyznání:
Sochy mluví vlastní řečí – materií, stopami nástrojů, objemem a nejvíce celkovým výrazem. V procesu vznikání a existence skulptur jsou v kontaktu s hmotou podstatné doteky rukou a pohyby těla. Vnímatel nemusí vidět, ani vědět, co je zhmotněno. Co při setkávání se sochou potřebujeme, jsou citlivé doteky rukou a pohyby těla. V tom se mohou propojit tvůrce s vnímatelem – spolutvůrcem. Raduji se, když se lidé dotýkají mých skulptur podobně jako slepci.

Výstavy:

2000 – Die Botschaft der APOKALYPSE.
Domschatz- und Diözesanmuseum Passau. Bundesrepublik
Deutschland (účast)
2002 – I. trienále reliéfního objektu (Interakce a Metamorfosy).
Galerie Bechyňská brána. Tábor (účast)
2002 – UN VIAGGIO IMPREVEDIBILE.
Forte di Nago. Italia (účast)
2008 – LABYRINTY. Skulptury a obrazy. Zdeněk Hosman a Roman Kubička.
Galerie DOXA. Český Krumlov

  Reliéfy Skulptury Šperky Fotografie