CS flag EN flag

Zdeněk Hosman

Ve světě, jehož podoba je diktována užitečností, je sochařství neužitečné. (Tony Cragg, 2006)

Eseje


http://www.muni.cz/research/publications/789253/
Publikace SPIRITUALITA, část IV. SPIRITUÁLNÍ ASPEKTY VE VÝCHOVĚ UMĚNÍM,
Zdeněk Hosman: Spirituální kořeny výtvarného vyjadřování, s. 453 – 464

http://www.vytvarnekurzy.eu/zajimavosti-reportaze-clanky2/umeni-a-vytvarna-vychova/
Pojďte se inspirovat / Didaktický skicář. Výtvarné činnosti ve výtvarné výchově/