CS flag EN flag

Zdeněk Hosman

In a world dictated by usefulness, sculpture is useless. (Tony Cragg, 2006)

Essays

http://www.muni.cz/research/publications/789253/
Publication SPIRITUALITA, part IV. SPIRITUÁLNÍ ASPEKTY VE VÝCHOVĚ UMĚNÍM,
Zdeněk Hosman: Spirituální kořeny výtvarného vyjadřování, s. 453 – 464

http://www.vytvarnekurzy.eu/zajimavosti-reportaze-clanky2/umeni-a-vytvarna-vychova/
Pojďte se inspirovat / Didaktický skicář. Výtvarné činnosti ve výtvarné výchově/